Hakukone­optimointi

Hakukoneoptimointia pidetään usein vain Googlen manipulointina, mutta hyvin tehty hakukoneoptimointi eli SEO on kaikkea muuta! Hakukoneoptimoinnilla pyritään ensisijaisesti palvelemaan asiakkaita eli sivuston kävijöitä – optimointia tehdään lähtökohtaisesti sivuston käyttäjiä varten, ei hakukoneita varten! Hakukoneoptimointi lisää sivuston löydettävyyttä, näkyvyyttä, ja sitä kautta liikennettä – ammattimaisesti tehty SEO kasvattaa siis myös yrityksesi myyntiä!

Hakukoneoptimointi - Mediakumpu

Hakukoneoptimointi

SEO eli Search Engine Optimization

Hakukoneoptimoinnin tärkeimpänä tehtävänä on palvella sivuston käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Optimoinnilla pyritään siihen, että sivuston käyttäjä löytää mahdollisimman helposti haluamansa tiedon, tai pystyy suorittamaan halutun toimenpiteen (ns. konversio-optimointi).

Kun käyttäjää palvellaan sivustolla mahdollisimman hyvin, Google nostaa sivuston sijoitusta ja näyttökertoja luonnollisissa hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnilla pitkäkestoisia vaikutuksia - Mediakumpu

Hakukoneoptimoinnilla pitkäkestoisia vaikutuksia

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset myös kestävät kauan – tyypillisesti optimointia tehdään 6-12 kuukauden jaksoissa.

Yleensä optimoinnilla saadaan aikaiseksi myös nopeita positiivisia muutoksia, jolloin yrityksesi liiketoiminta kasvaa jopa parissa viikossa optimoinnin aloittamisesta!

Löydettävyysauditointi - Mediakumpu

Löydettävyysauditointi

Tarkistamme nykyisen sivustosi löydettävyyden ja kehityskohteet

Sivuston löydettävyysauditoinnissa tarkastetaan useita hakukonelöydettävyyteen liittyviä tekijöitä: Käymme sivuston tekniikan, rakenteiden, saavutettavuuden ja sisällön lisäksi läpi myös muita hakukonelöydettävyyteen liittyviä ulkoisia seikkoja: esim. Google My Business, sosiaalisen median tilit, ja ulkoiset linkitykset.

Samalla kartoitamme sivuston nykyisen löydettävyystilanteen esimerkiksi kilpailijoihin verrattuna.

Hakukoneystävällisen sisällön tuotanto - Mediakumpu

Hakukoneystävällinen sisällöntuotanto

Opastamme Teidät Google-ystävälliseen sisällöntuotantoon

Yrityksen verkkosivujen sisältö on tärkein hakukonelöydettävyyteen liittyvä yksittäinen seikka. Auditoimme sivuston nykyisen sisällön ja tarkastamme avainsanoituksen ja otsikoinnin. Sisällöntuotannossa pyritään aina siihen, että yrityksen nettisivut kuvaisivat yrityksen toimintaa mahdollisimman hyvin, ja että sivuston kävijät löytäisivät sieltä haluamansa tiedon. Sisällöntuotannosta voidaan laatia ohjeistoja asiakkaan oman sisällöntuotannon hakukoneystävällisyyyden varmistamiseksi.

Navigointi, saavutettavuus ja muut löydettävyyteen vaikuttavat seikat - Mediakumpu

Navigointi, saavutettavuus ja ristiinlinkitys ovat hakukonelöydettävyyden ja käytettävyyden kulmakiviä

Yrityksen kotisivujen tulee olla mahdollisimman helppokäyttöiset, helposti luettavat, ja niiden tulee toimia kaikilla päätelaitteilla. Google arvostaa hyvin käytettävää sivustoa, joka on helposti saavutettava (eng. accessibility), ja jonka taustalla olevat asiat ovat kunnossa – esimerkiksi usein unohtuvat jäsennellyt tiedot / schema. Mikäli yrityksellä on useita eri sivustoja, niiden ristiinlinkitys oikealla tavalla lisää kaikkien sivustojen löydettävyyttä. Vastaavasti yrityksen omistamien ulkoisten tilien linkitykset on syytä tarkastaa.

Mediakummusta hakukoneoptimoinnin palvelut - Mediakumpu

Hakukoneoptimointi – ei pelkästään Googlea varten

Mediakummun hakukoneoptimoinnin palvelut sopivat niin pienille kuin suurillekin yrityksille – kysy lisää laadukkaan SEO:n toteutuksesta!