Saavutettavia kotisivuja

Toteutuksistamme mm. seuraavat WordPress-sivustot täyttävät AA-tason saavutettavuus­vaatimukset. Käy tutustumassa sivustoihin ja kysy meiltä tarjous!

Verkkopalvelujen saavutettavuus

WCAG-ohjeistuksen noudattaminen parantaa verkkopalvelun saavutettavuutta etenkin tekniseltä kannalta. Ohjeita noudattamalla varmistetaan, että esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmat tai muu avustava teknologia pystyy tulkitsemaan sivun sisältöä oikein ja käyttäjä pystyy hyödyntämään verkkopalvelun toiminnallisuuksia.

Saavutettavuus­ohjeistus

WCAG-ohjeistuksen rakenne on monitasoinen. Kriteerit on jaoteltu neljän pääperiaatteen alle, jotka ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus (josta käytetään myös termiä lujatekoisuus). Ymmärrettävyys tarkoittaa WCAG-kriteeristön A- ja AA-tasolla kuitenkin lähinnä vain sitä, että sisällön kieli on merkattu oikein sivun lähdekoodiin.

WCAG-kriteerit on jaettu kolmeen vaatimustasoon:

  • A on ns. perustaso, joka parantaa saavutettavuutta osalle käyttäjistä, joilla on erityisiä haasteita verkkopalvelujen käytössä. Esimerkiksi videoiden tekstitysvaatimus on A-tason kriteeri.
  • AA-tason kriteerit parantavat saavutettavuutta entistä laajemmalle joukolle käyttäjiä. Esimerkiksi kuvailutulkkauksen (ääniselitteen) tarjoaminen videoille on AA-tason kriteeri.
  • AAA-tason kriteerit parantavat saavutettavuutta vielä useammalle: esimerkiksi sisältöjen tarjoaminen viittomakielisinä videoina ja tekstin kognitiivisen ymmärrettävyyden parantaminen ovat AAA-tason kriteerejä.

Lisäksi kutakin kriteeriä täydentävät havainnollistavat ”Understanding”-, ”How to meet” ja ”Techniques”-tekstit, joiden avulla voi hahmottaa kriteerien toteuttamista käytännössä. Näitä ohjaavia ja selittäviä tekstejä ei ole käännetty suomeksi.

Kaiken kaikkiaan WCAG-ohjeistus on valtava tietokokonaisuus, joka tulostettuna sisältäisi noin tuhat A4-sivua.

Lue lisää saavutettavuus­vaatimuksista

Saavutettavuus­seloste

Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuus­vaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiili­sovelluksistaan saavutettavuus­seloste ja laitettava se verkkosivuilleen.

Kysy tarjous ja tutustu case-esittelyihimme

Kysy tarjous saavutettavuusauditoinnista
Tutustu referensseihimme

Ota yhteyttä!

Nostetaan yhdessä yrityksesi sille tasolle, mille se kuuluu – eli huipulle!

050 597 9565
jouni@mediakumpu.fi

Lähetä tarjouspyyntö

Yhteystiedot

Mediakumpu on täyden palvelun WordPress -asiantuntija sekä graafisen suunnittelun moniosaaja

info@mediakumpu.fi
050 597 9565