Saavutettavat WordPress-kotisivut

Mediakummun kautta saat WCAG 2.1 saavutettavuus­vaatimukset täyttävät verkkosivustot

WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi verkkosisällön saavutettavuus­ohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkko­sisältöjen saavutettavuudesta. WCAG-ohjeistuksen laatimisesta ja kehittämisestä vastaa kansainvälinen World Wide Web -konsortio eli W3C. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että myös vammaiset tai eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset voivat itsenäisesti käyttää verkkopalveluja.

Saavutettavia kotisivuja

Toteutuksistamme mm. seuraavat WordPress-sivustot täyttävät AA-tason saavutettavuus­vaatimukset. Käy tutustumassa sivustoihin ja kysy meiltä tarjous!

Verkkopalvelujen saavutettavuus

WCAG-ohjeistuksen noudattaminen parantaa verkkopalvelun saavutettavuutta etenkin tekniseltä kannalta. Ohjeita noudattamalla varmistetaan, että esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien ruudunlukuohjelmat tai muu avustava teknologia pystyy tulkitsemaan sivun sisältöä oikein ja käyttäjä pystyy hyödyntämään verkkopalvelun toiminnallisuuksia.

Saavutettavat pdf-tiedostot

Kauttamme saat myös saavutettavat pdf-tiedostot, jotka täyttävät WCAG 2.1 -kriteerit tasoilla A ja AA – dokumentin ulkoasusta tinkimättä. Saavutettavan dokumentin ei tarvitse olla tylsän näköinen vaan suunnittelemme pdf-tiedostot myös visuaalisesti houkutteleviksi. Tarkistamme aina pdf-tiedoston saavutettavuuden esteettömyyden tarkistustyökaluilla.

Saavutettavassa pdf-tiedostossa ovat mm. seuraavat ominaisuudet:

 • Otsikoinnit, kappaleet, listaukset, taulukot ym. ovat merkitty tunnisteilla.
 • Dokumentissa on sisällysluettelo.
 • Sisällön lukujärjestys (reading order) on määritelty oikein.
 • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu alt-tekstinä.
 • Tiedoston pääkieli on määritetty.
 • Tiedoston ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
 • Tiedostossa on käytetty helposti luettavaa ja riittävän kokoista fonttityyppiä.
 • Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.
 • Dokumentin lomakekentät on merkitty tunnisteiden avulla, kentissä on vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.

Saavutettavuus­ohjeistus

WCAG-ohjeistuksen rakenne on monitasoinen. Kriteerit on jaoteltu neljän pääperiaatteen alle, jotka ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus (josta käytetään myös termiä lujatekoisuus). Ymmärrettävyys tarkoittaa WCAG-kriteeristön A- ja AA-tasolla kuitenkin lähinnä vain sitä, että sisällön kieli on merkattu oikein sivun lähdekoodiin.

WCAG-kriteerit on jaettu kolmeen vaatimustasoon:

 • A on ns. perustaso, joka parantaa saavutettavuutta osalle käyttäjistä, joilla on erityisiä haasteita verkkopalvelujen käytössä. Esimerkiksi videoiden tekstitysvaatimus on A-tason kriteeri.
 • AA-tason kriteerit parantavat saavutettavuutta entistä laajemmalle joukolle käyttäjiä. Esimerkiksi kuvailutulkkauksen (ääniselitteen) tarjoaminen videoille on AA-tason kriteeri.
 • AAA-tason kriteerit parantavat saavutettavuutta vielä useammalle: esimerkiksi sisältöjen tarjoaminen viittomakielisinä videoina ja tekstin kognitiivisen ymmärrettävyyden parantaminen ovat AAA-tason kriteerejä.

Lisäksi kutakin kriteeriä täydentävät havainnollistavat ”Understanding”-, ”How to meet” ja ”Techniques”-tekstit, joiden avulla voi hahmottaa kriteerien toteuttamista käytännössä. Näitä ohjaavia ja selittäviä tekstejä ei ole käännetty suomeksi.

Kaiken kaikkiaan WCAG-ohjeistus on valtava tietokokonaisuus, joka tulostettuna sisältäisi noin tuhat A4-sivua.

Lue lisää saavutettavuus­vaatimuksista

Saavutettavuus­seloste

Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuus­vaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiili­sovelluksistaan saavutettavuus­seloste ja laitettava se verkkosivuilleen.

Kysy tarjous ja tutustu case-esittelyihimme

Kysy tarjous saavutettavuusauditoinnista
Tutustu referensseihimme