Hakukone­optimointi

SEO eli Search Engine Optimization

Hakukoneoptimoinnin tärkeimpänä tehtävänä on palvella sivuston käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Optimoinnilla pyritään siihen, että sivuston käyttäjä löytää mahdollisimman helposti haluamansa tiedon, tai pystyy suorittamaan halutun toimenpiteen (ns. konversio-optimointi).

Kun käyttäjää palvellaan sivustolla mahdollisimman hyvin, Google nostaa sivuston sijoitusta ja näyttökertoja luonnollisissa hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi - Mediakumpu

Hakukoneoptimoinnilla pitkäkestoisia vaikutuksia - Mediakumpu

Hakukone­optimoinnilla pitkäkestoisia vaikutuksia

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset myös kestävät kauan – tyypillisesti optimointia tehdään 6-12 kuukauden jaksoissa.

Yleensä optimoinnilla saadaan aikaiseksi myös nopeita positiivisia muutoksia, jolloin yrityksesi liiketoiminta kasvaa jopa parissa viikossa optimoinnin aloittamisesta!

Löydettävyys­auditointi

Tar­kis­tam­me ny­kyi­sen si­vus­to­si löy­det­tä­vyy­den ja ke­hi­tys­koh­teet

Sivuston löydettävyysauditoinnissa tarkastetaan useita hakukonelöydettävyyteen liittyviä tekijöitä: Käymme sivuston tekniikan, rakenteiden, saavutettavuuden ja sisällön lisäksi läpi myös muita hakukonelöydettävyyteen liittyviä ulkoisia seikkoja: esim. Google My Business, sosiaalisen median tilit, ja ulkoiset linkitykset.

Samalla kartoitamme sivuston nykyisen löydettävyystilanteen esimerkiksi kilpailijoihin verrattuna.

Löydettävyysauditointi - Mediakumpu

Hakukoneystävällisen sisällön tuotanto - Mediakumpu

Haku­kone­ystävällinen sisällön­tuotanto

Opastamme Teidät Google-ystävälliseen sisällöntuotantoon

Yrityksen verkkosivujen sisältö on tärkein hakukonelöydettävyyteen liittyvä yksittäinen seikka. Auditoimme sivuston nykyisen sisällön ja tarkastamme avainsanoituksen ja otsikoinnin. Sisällöntuotannossa pyritään aina siihen, että yrityksen nettisivut kuvaisivat yrityksen toimintaa mahdollisimman hyvin, ja että sivuston kävijät löytäisivät sieltä haluamansa tiedon. Sisällöntuotannosta voidaan laatia ohjeistoja asiakkaan oman sisällöntuotannon hakukoneystävällisyyyden varmistamiseksi.

Navigointi, saavutet­tavuus ja ristiin­linkitys

Haku­kone­­löydet­tä­vyy­den ja käy­tet­tä­­vyy­den kulma­­kiviä

Yrityksen kotisivujen tulee olla mahdollisimman helppokäyttöiset, helposti luettavat, ja niiden tulee toimia kaikilla päätelaitteilla. Google arvostaa hyvin käytettävää sivustoa, joka on helposti saavutettava (eng. accessibility), ja jonka taustalla olevat asiat ovat kunnossa – esimerkiksi usein unohtuvat jäsennellyt tiedot / schema. Mikäli yrityksellä on useita eri sivustoja, niiden ristiinlinkitys oikealla tavalla lisää kaikkien sivustojen löydettävyyttä. Vastaavasti yrityksen omistamien ulkoisten tilien linkitykset on syytä tarkastaa.

Navigointi, saavutettavuus ja muut löydettävyyteen vaikuttavat seikat - Mediakumpu

Mediakummusta hakukoneoptimoinnin palvelut - Mediakumpu

Hakukone­optimointi

Ei pelkästään Googlea varten

Mediakummun hakukoneoptimoinnin palvelut sopivat niin pienille kuin suurillekin yrityksille – kysy lisää laadukkaan SEO:n toteutuksesta!

Ota yhteyttä!

Nostetaan yhdessä yrityksesi sille tasolle, mille se kuuluu – eli huipulle!

050 597 9565
jouni@mediakumpu.fi

Lähetä tarjouspyyntö

Yhteystiedot

Mediakumpu on täyden palvelun WordPress -asiantuntija sekä graafisen suunnittelun moniosaaja

info@mediakumpu.fi
050 597 9565